För den bästa jaktupplevelsen

Teckna prenumeration

Prenumerationsvillkor

Villkor & Policy Jaktmagasinet Big Game

Tidsbestämd prenumeration

En tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras portofritt hem till dig under en i förväg bestämd period som finns angiven på prenumerationsfakturan. När perioden löpt ut får du ett erbjudande om förnyelse. Ingen aktiv uppsägning behöver göras.

Tillsvidareprenumeration

En tillsvidareprenuemration innebär att tidningen levereras portofritt hem till dig under en i förväg bestämd period som finns angiven på prenumerationsfakturan, skillnaden mot en tidsbestämd prenumeration är att prenumerationen förnyas automatiskt och en faktura skickas ut. Uppsägning ska ske senast sex veckor innan kommande nummer till kundservice på: sebastian@jaktmagasinetbiggame.se.

Betalning

Fakturan ska betalas senast den dag som är angiven på inbetalningskortet. Vill du betala på internet anger du OCR-numret som finns nederst till vänster på inbetalningskortet.
Om betalningen inte når oss i tid får du en påminnelse och vi gör ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration. När betalningen är oss tillhanda förlängs din prenumeration med samma antal nummer som du inte fått under uppehållet.
Vid uteblivna betalningar får du en påminnelse med 50 kr i påminnelseavgift.
Fakturor skickas i största möjligaste mån via e-post, för att minska miljöbelastning och adminstration.

Uppsägning

Den tidsbestämda prenumerationen avslutas automatiskt utan att du behöver säga upp den, såvida du inte valt automatisk förnyelse, då skickas en förnyelsefaktura när aktuell prenumeration löpt ut. Erbjudande om förnyelse skickas till alla prenumeranter.

Priser

I alla prenumerationspriser ingår moms med 6 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Portoavgifter

Portokostnad för tidningen ingår i prenumerationspriset.

Betalning

I vår webbshop på Tictail har du två betalsätt att välja mellan:
1. Direktbetalning via TicTail / Kortbetalning
2. Direktbetalning via TicTail / Klarna
3. Direktbetalning via PayPal

Vid beställning via direktkontakt med kundservice skickas faktura. När Big Game medverkar vid event kan även kortbetalning användas. När erbjudande om förnyelse eller vid betalning av tillsvidareprenumeration skickas faktura, företrädesvis via e-post, om sådan finns registrerad. För närvarande finns ingen fakturaavgift, men detta kan komma att läggas till i framtiden, för ex. brevfaktura.

Leveranser utanför Sverige 

Det går att prenumerera även utanför Sverige, men då tillkommer en portokostnad. För närvarande är denna avgift 50 SEK/4 nr (vilket även framgår i vår webbshopp).Skicka inga förskott. Vi ansvarar inte för pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Minderåriga

Är du under 16 år ska målsman kontakta kundservice och lägga beställningen.

Personuppgifter

Jaktmagasinet Big Game (Förvaltab) följer de regler som är uppsatta enligt GDPR, personuppgifter lagras i ett system med stöd för hantering av dessa enligt ovan. 

Force majeure

Jaktmagasinet Big Game (Förvaltab AB) är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång på marknaden.

Ångerrätt

Vi erbjuder öppet köp, ångerrätt, i enlighet med Konsumentverkets regler för e-handel. Du har 14 dagars full ångerrätt och har rätt att byta det du köpt eller få pengarna tillbaka om du mot förmodan inte skulle vara nöjd med din vara eller tjänst. Ett ev byte sker inom en vecka efter att vi har mottagit din önskan om ändring.

Reklamation

Du kan anmäla utebliven eller skadad tidning till kundtjänst via mail (sebastian@jaktmagasinetbiggame.se) Facebook eller ringa 070-570 47 46. En ny tidning kommer att skickas till din adress inom några dagar.

Företagsinformation
Förvaltab AB
Organisationsnummer: 556755-0123
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 60

Kundservice tel 070-570 47 46